Fokus: Vest-Sahara

Raftostiftelsen og Amnesty ved Universitetet i Bergen arrangerer seminar med fokus på overgrepene i Vest-Sahara.

Kon­flik­ten i Vest-Saha­ra har ført til alvor­li­ge men­neske­ret­tig­hets­brudd. Tusenvis
er dre­vet på flukt, ytrings­fri­he­ten er inn­skren­ket og bruk av tor­tur rap­por­te­res. Raft­o­stif­tel­sen og Amne­sty UiB set­ter fokus på kon­flik­ten og men­neske­ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen i Vest-Sahara. 

Sidi Moham­med Dad­dach, Raft­opris­vin­ner 2002, vil del­ta på møtet. Les mer om kon­flik­ten i Vest-Saha­ra og om kvel­dens pro­gram på Raft­o­stif­tel­sens nett­si­der.

 

Tid:  Tirs­dag 13. febru­ar klok­ken 18.00

Sted: Raftohuset

Adres­se: Men­neske­ret­tig­he­te­nes plass 1

 

And­re aktu­el­le lenker:

The Nor­we­gi­an Sup­port Comittee for Western Saha­ra 

Ber­serk Productions

Amne­sty Inter­na­tio­nal Norway

Nyhets­ar­tik­ler:

Gene­ra­tions in exi­le from Africa’s last colony

Fran­ce denies taking sides in Western Saha­ra conflict

 

 

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Comments are closed.

til toppen