' Daw Aung San Suu Kyis bursdagsmarkering - Vox Publica 
 
 
 
 

Daw Aung San Suu Kyis bursdagsmarkering

Amnesty International Norge Region Vest, Redd Barna og Raftostiftelsen inviterer til Daw Aung San Suu Kyis bursdagsmarkering 19. juni.

På denne dagen vil Amne­sty Inter­na­tio­nal Norge Region Vest, Raft­o­stif­tel­sen og Redd Barna foku­sere på hele situa­sjo­nen i Burma. Daw Aung San Suu Kyis hus­ar­rest er for­len­get, syklo­nen Nar­gis har gjort enorme ska­der og drept titu­se­ner av men­nes­ker, men myn­dig­he­tene i Burma lar ikke nød­hjel­pen slippe frem til ofrene etter natur­ka­ta­stro­fen og befolk­nin­gen var pres­set til å gå til valg under slike kri­tikk­ver­dige for­hold. Vi vil ha minne­mar­ke­ring for å vise vår soli­da­ri­tet og støtte til syklonof­rene, semi­nar med de siste opp­da­te­rin­gene, og en kon­sert dedi­sert til Burma.

 

Daw Aung San Suu Kyis bursdagsmarkering

Tors­dag 19. juni kl. 15.00

Raft­ohu­set, Men­neskere­tig­he­te­nes plass 1,

Nygårds­høy­den, Bergen

 

15.00 — 16.00    Minne­mar­ke­ring

18.00 — 19.45    Semi­nar

20.00 — 21.00    Kon­sert

Gra­tis adgang. Vel­kom­men!

Lin­ker for detal­jert pro­gram og informasjon:

Pro­gram 19. juni

Raft­o­stif­tel­sens nettsider

Raft­opri­sen

Amne­stys nettsider

Kon­takt:

Raft­o­stif­tel­sen

Tho­mas Bryde, Burma-koordinator

Tlf: 55 21 09 30/70

e-post: thomas.bryde@rafto.no

www.rafto.no

Amne­sty Inter­na­tio­nal, Region Vest

Tanja Clif­ford, Regions­le­der Vest, Amne­sty Inter­na­tio­nal Norway

Mobil: 99 22 64 88

e-post: tclifford@amnesty.no

www.amnesty.no

Redd Barna

Solveig Moldrheim, Regions­le­der Redd Barna, Region Vest

Mobil: 93 40 51 59

e-post: Solveig.Moldrheim@reddbarna.no

www.reddbarna.no

TEMA

B

urma

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen