links for 2009-09-01

Jour­na­lists Have Become ‘Easy Prey’ in Iran spiegel.de: Minst 38 jour­na­lis­ter arres­tert, risi­ke­rer feng­sels­straff. (tags: presse­fri­het iran) Nye politi.no – fort­satt en nasjo­nal skan­da­le iallenkelhet.no: «…et nyhets­sykt, ufo­ku­sert nett­sted med tra­gis­ke meny­er, skrek­ke­lig kode, nitrist design og hor­rib­le teks­ter.» (tags: poli­ti­et inter­nett kom­mu­ni­ka­sjon offent­lig­het) Iran’s Fear of a ‘Vel­vet Revo­lu­tion’ thelede.blogs.nytimes.com: Det irans­ke leder­ska­pet redd […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen