Datajournalistikk: Ikke bare for store medier

Haramsnytt avdekket mønstre i kommunepolitikken, "svart på kvitt".

Lokalavisen Haramsnytt kommer ut tirsdag og fredag, dekker Haram og Sandøy i Møre og Romsdal og hadde i 2009 et opplag på 2803 eksemplarer.

Et oppslag (pdf) avisen brakte i mai i fjor viser at datajournalistikk ikke behøver å være forbeholdt de store og ressurssterke redaksjonene. Journalist Willy Haram ønsket å se nærmere på partienes aktivitet og gjennomslag i kommunestyret i Haram. Han gjorde hele jobben med datainnsamling og analyse selv. Her er hans egen beskrivelse:

"Det første eg gjorde var å kontakte kommunen for å få tilgang til vedtaka i kommunestyret dei tre siste åra. Det gjekk fint. Deretter starta arbeidet med registrering av vedtaka. Eg starta med 2007, og for kvart vedtak noterte eg kva parti som hadde kome med framlegg, og fellesframlegg. Deretter undersøkte eg kva vedtak som fekk fleirtal og dermed gjennomslag i kommunestyret. Registreringa skjedde med penn og papir. Då eg var ferdig med alle tre åra, tasta eg tala inn i fleire regneark, fordelt på framlegg, fellesframlegg, gjennomslag, år og politisk parti.

Datajournalistikk i Haramsnytt.


Til dømes hadde eg eit regneark for «framlegg». Statistikken synte mellom anna at eit av opposisjonspartia hadde kome med fleire framlegg enn det partiet med flest representantar i kommunestyret. Samanlikna eg dei tala med regnearket for «gjennomslag» fann eg at sjølv om opposisjonspartiet var aktivt med i kommunestyret, hadde dei lite gjennomslag. Det er vel kanskje ikkje anna å vente, men med denne metoden fekk innbyggjarane og det politiske miljøet sjå fakta, svart på kvitt.

Men kanskje vel så viktig som å vise kva parti som fekk mest eller minst gjennomslag, var å avsløre at fleire av partia var sløve med å kome med framlegg, og på den måten var lite aktive i den praktiske politikken. Når alle data var på plass var det berre å skrive ut saka, og presentere tala. Vedtak i samband med konstitueringa var ikkje med i statistikken eg laga."

Ikke uventet vanket det mest ros fra de politikerne som kom best ut av datagrunnlaget, forteller Haram.

Man kunne godt tenke seg at kommunen gjorde tilgjengelig datagrunnlaget Willy Haram har gravd fram, slik at han kunne gå rett på analysen. Han har imidlertid ikke fått noen signaler om at noe slikt er på gang ennå.

En kikk på Haram kommunes nettsted viser for øvrig at innbyggerne kan finne fram til saksdokumenter fra kommunestyret og andre organer. Kommunen har også postjournal liggende ute på nettstedet, men ellers savnes informasjon om og tilgang til datakilder.

Kilder
Oppslaget fra Haramsnytt er presentert i LLAs ide- og kunnskapsbank. Willy Harams prosjektbeskrivelse sto først i et blogginnlegg om åpne data og datastøttet journalistikk på Origo-bloggen.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

KOMMENTÉR
  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Thor Bjar­ne Bore and Offent­li­ge data, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Fak­ta først: Data­jour­na­lis­tikk: Ikke bare for sto­re medi­er http://bit.ly/hXWlr6 […]

  2. […] Les også: Data­jour­na­lis­tikk ikke bare for sto­re medi­er (eks­tern len­ke: vox pub­li­ca) […]

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen