Tabloid og homovennlig

VG og Se og Hørs popu­læ­r­jour­na­lis­tikk har vært et bedre virke­mid­del i de homo­fi­les kamp for bedre ret­tig­he­ter, enn den tra­di­sjo­nel­le, “seriø­se” pres­sen.