«Hvad rager det os?» Retorikken i stemmerettskampen

Historiske taler framført av skuespillere og forskerperspektiver på retorikk da stemmerettsjubileet ble markert på Stortinget.

På Stortinget ble hundreårsdagen for kvinnestemmeretten markert med taler og foredrag 11. juni. Etter initiativ fra Berit von der Lippe (BI) og Johan Tønnesson (UiO) møttes politikere og forskere i den gamle Lagtingssalen. Der ble det gitt inntrykk av argumentasjonen for og mot, med utdrag fra historiske taler framført av skuespillere fra Nationaltheatret, og med retorikk-faglige kommentarer. Deretter skilte politikere og forskere lag. Mens statsministeren og partilederne talte i stortingssalen, inviterte von der Lippe og Tønnesson, som dagen før hadde lansert sin nye bok Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten, til forskerseminar.

Tønnesson belyste mannlige politikeres synspunkter på kvinnestemmerett for hundre år siden. Skuespillerne Anders Rommelhoff, Bernhard Arnø og Kai Remlow sørget for at både tilhengere (Wexelsen) og motstandere (Heuch, Malm) fikk komme til orde.

Anders Johan­sen, fra Virk­somme ord-prosjektet ved Info­me­dia, talte om poli­tiske ret­tig­he­ter og reto­risk medborgerskap. Han tok utgangs­punkt i Camilla Col­letts tale til den norske kunst­ner­kret­sen i München, 17. mai 1877, "Hvad rager det os?", som for anled­nin­gen ble levende­gjort av Laila Goody.

Skuespillerne Laila Goody, Cecilie Lundsholt, Petronella Barker og Elisabet Topp i lagtingssalen under arrangementet om stemmerettsjubileet 11. juni 2013 (foto: Stortinget. CC:by-nd)

Skuespillerne Laila Goody, Cecilie Lundsholt, Petronella Barker og Elisabet Topp i lagtingssalen under arrangementet om stemmerettsjubileet 11. juni 2013 (foto: Stortinget. CC:by-nd)

(Innlegget ble oppdatert 8. juli 2013).

TEMA

R

etorikk

100 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen