• Asterix – iscenesetter vår samtid i Antikkens univers Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Mellom demokrati og ytringsfridom: James Buchanan og det radikale høgre i USA Illustrasjon: Håvard Legreid
  • En liberal fritenker Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Nyhetsunnvikere – et demokratisk problem? Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Condorcets juryteorem og sannhet på nettet Illustrasjon: Håvard Legreid

Digitale drittsekker

Vi kan ikke overlate nettet til folk som bruker det til å terrorisere, true og forfølge sine medmennesker, skriver Pål Hivand av egen smertelig erfaring.

 

Anklager om mobbing og trakassering

Om arbeidstakeres rett og plikt til å meddele opplysninger om arbeidsforholdet til en granskningskommisjon, og enkelte betraktninger om hvorvidt granskninger er egnet ved undersøkelser knyttet til det psyko-sosiale arbeidsmiljø.

 

Vallas rettssikkerhet

Ved å påta seg å være sakkyndige i forhold til Fougner-utvalget har de to psykiaterne beveget seg inn i en rolle som så vidt jeg forstår er uten presedens, og inn i et område hvor verken den kliniske psykiatris eller rettspsykiatriens diagnosekategorier med forskningsmessig baserte kriterier, kommer til anvendelse.

 

Tre spørsmål til VGs Valla-dekning

I diskusjoner om pressens dekning av denne saken møter jeg ofte den betraktning at utfallet rettferdiggjør dekningen. Det viste seg jo at Valla var en «heks» dermed er «heksejakt» tydeligvis i orden. Denne slutningen tar ikke hensyn til at medienes dekning i høy grad var med på å avgjøre utfallet av heksejakten.

 
Side 50 av 55FØRSTE...5...495051...55...SISTE
til toppen