• Dette betyr «tillit til mediene» for folk Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Dristighet er en dyd Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Asterix – iscenesetter vår samtid i Antikkens univers Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Mellom demokrati og ytringsfridom: James Buchanan og det radikale høgre i USA Illustrasjon: Håvard Legreid
  • En liberal fritenker Illustrasjon: Håvard Legreid

La folket komme til orde i NRK

Mens avisenes nettdebatter har utviklet seg til å bli treningsarenaer for bred offentlig skriftlig deltakelse, eksisterer det svært få debattprogrammer på norsk radio og fjernsyn som setter den muntlige dialogen i høysetet. I den nye almennkringkastingsplakaten bør NRK få pålegg om å gjøre noe med dette, skriver Egil Skogseth.

 

NRKs beskjedne ambisjoner

En sammenlikning av den offentlige debatten om allmennkringkasting i Norge og Sverige viser at den svenske debatten både favner videre og er mer prinsipiell. Håkon Larsen oppfordrer den norske offentligheten til å stille høyere forventninger til NRKs virksomhet.

 
Side 50 av 55FØRSTE...5...495051...55...SISTE
til toppen