Offentlig­hetens historie

En blogg om forsknings- og bokprosjektet Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Boken er redigert av Jostein Gripsrud og ble gitt ut på Universitetsforlaget i 2017.

26 innlegg

Omstridte murvegger

Fra å bli møtt med nys­gjer­rig und­ring da det kom til Nor­ge på begyn­nel­sen av 1980-tal­let, ble graf­fi­ti etter hvert et sym­bol på stor­by­ens kaos og uor­den – et uro­mo­ment som både poli­ti­ke­re og myn­dig­he­ter vil­le ha bort fra offent­lig­he­ten.

 
Side 2 av 3123
 
til toppen