Algoritme

I matematikk og informatikk er en algoritme en presis beskrivelse av en endelig serie operasjoner som skal utføres for å løse et problem eller et sett med flere problemer. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • algoritme

  Algoritme, i matematikk og databehandling en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåten for løsning av en beregningsoppgave eller annen oppgave.For eksempel er regelen for divisjon av flersifrede tall en algoritme, det samme gjelder regelen for skatteberegning. Algoritmen angir de enkelte skrittene i oppgaveløsningen og rekkefølgen av dem ved ord, matematisk symbolikk og/eller skjematisk fremstilling av arbeidsgangen.

 • minimax-algoritme

  En minimax-algoritme er en matematisk fremgangsmåte for å estimere sluttresultat av enkelte typer spill.Minimax-algoritmer brukes til å analysere mange typer spill og spillignende prosesser, for eksempel sjakk.Spillene må ha disse egenskapene:Det må være to spillere som trekker annenhver gang.Hvert trekk må lede til en ny tilstand.Spillet må være konstruert slik at det før eller siden stopper opp.Spillet må ende opp med en poengsum for hver av spillerne.Hensikten med spillet må være å få så høy poengsum som mulig.Poengsummen for hver av spillerne må tildeles på en slik måte at totalt antall poeng alltid er konstant.Det finnes mange utvidelser og tilpasninger som løser på disse betingelsene. .

  Fra wikipedia

 • Algoritme

  I matematikk og informatikk er en algoritme en presis beskrivelse av en endelig serie operasjoner som skal utføres for å løse et problem eller et sett med flere problemer.

 • Parallell algoritme

  En parallel algoritme, i kontrast til en tradisjonell seriell algoritme, er innenfor informatikken navnet på en algoritme som kan utføres på mange forskjellige prosessorer, og deretter bli kombinert ved slutten og avgi et korrekt resultat.Mange parallelle algoritmer kan utføres parallelt (selv om samtidige algoritmer er et helt annet konsept).

 • Splitt og hersk-algoritme

  En splitt og hersk-algoritme er et paradigme innenfor algoritmer som er basert på mangegreiners rekursjon.