Arbeiderpartiet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Arbeiderpartiet

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Arbeiderpartiet

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Arbeiderpartiet

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Tr.heim forenede Arbeiderparti fotogr. avisutklipp

  Fra SNL

 • Arbeiderpartiet

  Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har vært det største norske politiske partiet ved alle valg siden 1927.Fra 2005 til 2013 satt Ap i regjering med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Arbeiderpartiets daværende leder, Jens Stoltenberg, var statsminister fra 2005 til 2013.Ved stortingsvalget i 2013 tapte den rødgrønne regjeringskoalisjonen.

 • Valgresultater fylkestingsvalgene 1975-2015

  Prosentandel av stemmetall og mandater ved fylkestingsvalgene 1975–2015Tallene gjelder 18 fylkesting pluss Oslo bystyre.

  Fra wikipedia

 • Arbeiderpartiet

  Arbeiderpartiet (Ap eller A), tidligere Det norske Arbeiderparti, er et norsk sosialdemokratisk politisk parti stiftet i Arendal i 1887.

 • Oslo Arbeiderparti

  Oslo Arbeiderparti er et fylkesparti i Arbeiderpartiet.

 • Splittelsene i Arbeiderpartiet 1918–1923

  Splittelsene i Arbeiderpartiet 1918–1923 henviser til den interne maktkampen i Det norske Arbeiderparti på 1910-tallet og 1920-tallet om partiets ideologiske retning.