Bøker

Ordet bøker kan sikte til ulike ting: Flertallet av ordet bok Flertall av bøk, dvs. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kildenett.no

  Missale Nidrosiense - middelalderboka i Oppdal kirke

 • Bilde: Kildenett.no

  Baker på Rise, Oppdal

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Universal-Trykkeriet (Forsberg & Sønner)

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

  Fra SNL

 • innkjøpsordningene for litteratur

  Innkjøpsordningene for litteratur, også kalt innkjøpsordningen, er en statlig støtteordning for norske bokutgivelser. Ordningen administreres av Norsk kulturråd, som kjøper inn nye bøker og sender dem videre til norske folke- og skolebibliotek og til noen undervisningssteder, sjømannskirker og bibliotek i utlandet. Disse bøkene kommer i tillegg til de titlene bibliotekene selv kjøper inn over sine egne budsjett.Ordningen for skjønnlitteratur ble opprettet i 1965, som et kulturpolitisk virkemiddel, samtidig som Norsk kulturfond ble opprettet.

 • Norges litteraturhistorie

  Allerede før skriftkulturens oppkomst på 1100-tallet fantes det en rik diktning i Norge, en muntlig diktning som ble overlevert fra generasjon til generasjon før den ble skrevet ned, i all hovedsak på Island på 1200-tallet.Begynnelser på en skriftlig litteratur finnes også, allerede fra før vikingtiden – i form av innskrifter på runesteiner med tegn fra det eldre runealfabetet.

  Fra wikipedia

 • Bøk

  Bøk eller bok (Fagus sylvatica) er et løvfellende tre som tilhører bøkefamilien.

 • Bøker

  Ordet bøker kan sikte til ulike ting: Flertallet av ordet bok Flertall av bøk, dvs.

 • Årets vakreste Bøker

  Årets vakreste Bøker et årlig kulturarrangement for visuelt gode bøker i Norge.