Borgerlønn

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • borgerlønn

  Borgerlønn er en garantert grunninntekt til alle, det vil si «en inntekt som vilkårsløst betales til alle på individuell basis, uten økonomisk prøving eller arbeidskrav», ifølge «Basic Income Earth Network» (BIEN).Borgerlønnen kan sies å svare til en universell rettighet: Alle skal garanteres et visst økonomisk grunn-nivå, uavhengig av hvem de er og hvordan de velger å leve sine liv.Idéen om en borgerlønn er flere hundre år gammel.

 • arbeidslivspolitikk

  Arbeidslivspolitikk er offentlige lover og tiltak som danner rammer for arbeidsgivernes styringsrett og for adgangen til å inngå avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Hensikten er blant annet å sikre full sysselsetting, godt arbeidsmiljø, høy produktivitet og jevn inntektsfordeling.Arbeidslivspolitikken varierer mellom landene, og Norge regnes for å tilhøre den nordiske arbeidslivsmodellen.

  Fra wikipedia

 • Borgerlønn

  Borgerlønn eller garantert grunninntekt er en økonomisk ytelse til alle innbyggere i et samfunn, tenkt som en betingelsesløs og universell grunninntekt som utbetales uavhengig av sosial status og som er høy nok til at de som mottar den kan leve et liv i verdighet og med mulighet for å delta i samfunnet.

 • Guy Standing

  Guy Standing (født 9.

 • Minstelønn

  Minstelønn er en fastsatt nedre lønnsgrense som avtales eller bestemmes.