Debatt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  chile och sverige

 • Bilde: Musea i Nord-Østerdalen

  Rovdyr-debatt i Alvdal

 • Bilde: Musea i Nord-Østerdalen

  Rovdyr-debatt i Alvdal

 • Bilde: Sámi Dáidda

  Debatt

  Fra Virksomme Ord

 • Foran en ny Europa-debatt

  Hendingene i europeisk politikk i de siste månedene varsler om at Norge om ikke alt for lenge kan bli stillet overfor avgjørende beslutninger om vårt lands tilknytning til Det europeiske økonomiske fellesskap. Det vil reise problemet om Norges plass i det internasjonale bildet både økonomisk, politisk og kulturelt.

 • Vi har ingen åpen debatt om krigen

  Jeg vil takke Fritt Ord for en veldig overraskende pris. Jeg synes fortsatt det er litt vanskelig å forholde meg til den.

 • Vi er alene i Besiddelse af Nationens Suverænitet

  Forsamlingen er national og norsk - Forsamlingen er altsaa fri. Vi forestiller et hæderligt Folk, løst fra sin Trostabs-Ed, og gjengivet en fri og uafhængig Nations fulde Ret til selv at bestemme sin Regjeringsform, en Ret, baade Ven og Fiende tilsteder os rolig at nyde.

  Fra wikipedia

 • Debatt

  Debatt, ordskifte eller meningsutveksling er en måte for flere personer å utveksle meninger og argumenter.

 • Den store debatten

  Den store debatten, også kalt Shapley-Curtis-debatten, var en debatt om universets form og størrelse innen astronomien på 1920-tallet.

 • VG

  For den tidligere avisen med samme navn, se Verdens Gang (1868–1923) VG (Verdens Gang) er en norsk riksdekkende tabloidavis som utkommer både på papir og i elektronisk form.