Demokrati

Demo­kra­ti, også kalt folke­sty­re, er en beteg­nel­se på en styre­form hvor fol­ket del­tar i vik­ti­ge beslut­nin­ger.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  1

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  1

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  1

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  1

  Fra wikipedia

 • Demokrati

  Se også: Demokrati (teaterstykke), Kirkedemokrati Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes.

 • Demokrati-indeksen

  Demokrati-indeksen (engelsk: Democracy Index) er en indeks rangert av Economist Intelligence Unit som måler graden av demokrati i 167 land.

 • Parlamentarisme

  Parlamentarisme er en politisk styreform som innebærer at det er parlamentet som avgjør hvilken regjering som skal lede den utøvende makt.