Digitalisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

  Fra SNL

 • digitalisering

  Begrepet digitalisering har minst to betydninger: Det å digitalisere en gjenstand, eller mer allment om å erstatte manuelle eller fysiske oppgaver med digitale løsninger.Se også artikkelen om å digitalisere..

 • Digitalisering av telefonnettet

  Fra 1970 til slutten av 1990-årene ble det tradisjonelle analoge telefonnettet skiftet fullstendig ut med digital teknologi i overføringsystemer og sentraler. Det begynte med digital taleoverføring på PCM-systemer over lokale telekabler i nærsambandsnettet. Men den store satsningen, - utskiftning av fjernsambandsnettet og de flere tusen telefonsentralene, - skjedde fra 1986 til 1997.

  Fra wikipedia

 • Bane NOR

  Bane NOR SF er et norsk statsforetak med ansvar for infrastruktur på jernbanen i Norge, det ble bestemt opprettet i februar 2016 og kom i drift fra 1.

 • Digitalisering av lyd og bilde

  Digitalisering av lyd og bilde er en prosess der analoge signaler konverteres til digitale signaler.

 • Knut Mykland

  Knut Mykland (født 20.

Mer om Digitalisering fra Vox Publicas arkiv