EU

Nei til EU er en grasrot-organisasjon som jobber for holde Norge utenfor Den europeiske union (EU). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om EU

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Pins

 • Bilde: Telemuseet

  Panasonic EU-3812

 • Bilde: Telemuseet

  Panasonic EU-2803

 • Bilde: Norsk Luftfartsmuseum

  Ett fly på bakken

  Fra SNL

 • Den europeiske union

  Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 28 medlemsland, med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC.EU styres av syv organer, som har ulike funksjoner: Det europeiske råd, Europaparlamentet, Rådet (Consilium), Europakommisjonen, EU-domstolen, Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet. Organene har fått delegert myndighet av medlemslandene, og er dels overnasjonale, dels mellomstatlige i sin utforming og virkemåte. Beslutningene i EU former offentlig politikk på en rekke viktige områder.

 • Eu

  Eu, by i Frankrike, Normandie, departementet Seine-Maritime, ved elven Bresle, like ovenfor dens utløp i Engelske kanal, 31 km nordøst for Dieppe; 8100 innb., med forsteder 22 000 (1999). Havn i Le Tréport ved Bresles utløp. Mangesidig industri. Eu har en gotisk kirke fra 1100–1200-tallet og et slott påbegynt 1478 (restaurert). Eus historie går tilbake til romersk tid (Augusta)..