Euro

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Ringve Musikkmuseum

  Mynter

 • Bilde: Fotballmuseet

  UEFA - Euro 96 i England

 • Bilde: Maihaugen

  Hjelm

 • Bilde: Fotballmuseet

  Billett

  Fra SNL

 • euro

  Euro er valutaen innenfor EUs økonomiske og monetære union. 1 euro er delt inn i 100 cent, også kalt eurocent, med symbolet ¢.Euroen ble innført som elektronisk betalingsmiddel 1. januar 1999 i Belgia, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland og Østerrike. I 2001 gikk Hellas inn i samarbeidet, deretter fulgte Slovenia i 2007, Kypros og Malta i 2008, Slovakia i 2009, Estland i 2011, Latvia i 2014 og Litauen i 2015.

 • Det euro-atlantiske partnerskapsråd

  Det euro-atlantiske partnerskapsråd er et multilateralt forum for dialog og konsultasjoner om politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål mellom medlemsland i NATO og samarbeidende land. Rådet danner rammen for NATOs samarbeid med land i det euro-atlantiske området og for bilaterale forbindelser mellom NATO og de enkelte samarbeidsland innenfor rammen av Partnership for Peace (PfP) programmet.Det euro-atlantiske partnerskapsråd ble opprettet i 1997 som en videreføring av North Atlantic Co-operation Council (NACC) fra 1991.

  Fra wikipedia

 • EM i fotball 2016

  Europamesterskapet i fotball 2016 ble arrangert fra 10.

 • EM i fotball 2020

  Europamesterskapet i fotball 2020 blir arrangert i juni og juli 2020 i 13 forskjellige byer i 13 forskjellige land.

 • Euro

  Euro (symbol: € – valutakode: EUR) er den Den europeiske unions (EU) myntenhet.