Facebook

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Hadeland Bergverksmuseum

  Arbeidere ved Kistefos tresliperi foran teglstensbygning

 • Bilde: Norsk Kartmuseum

  GRENSERYDNINGEN

 • Bilde: Telemuseet

  Mobiltelefon

 • Bilde: Telemark Museum

  Plakat

  Fra SNL

 • Facebook

  Facebook, sosialt medium basert på brukerskapt innhold og nettverkskommunikasjon. Tjenesten tilbyr brukerne å opprette profil, publisere innhold og å kommunisere med andre brukere.Bedriften Facebook har hovedkontor i California, USA. Grunnleggeren Mark Zuckerberg er selskapets største eier.Facebook ble lansert internasjonalt i 2006, og har siden den tid vært verdens største sosiale medium.

 • Norsk historie etter 1990

  Norges historie etter 1990, fra omkring 1990 ble det norske samfunnet preget av dyptgripende endringer på det politiske, sosiale og økonomiske felt. Forholdet til verden omkring endret seg også.Internasjonalt var slutten på den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 det store veiskillet. Den kalde krigens trusselbilde ble avløst av nye trusler.