Fagbevegelse

Fri Fagbevegelse kan sikte til: wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  Gunnar Braathen.

 • Bilde: Oslo Museum

  Gunnar Braathen.

 • Bilde: Oslo Museum

  Norges handels- og kontorfunksjonærers forbund

 • Bilde: Oslo Museum

  Norges handels- og kontorfunksjonærers forbund

  Fra SNL

 • arbeiderbevegelse

  Arbeiderbevegelse er en fellesbetegnelse for faglige og politiske bevegelser som har sin sosiale basis i arbeiderklassen og tar sikte på å bedre arbeidernes levestandard og i det hele forsvare deres interesser. Til arbeiderbevegelsen regnes fagforeninger, politiske organisasjoner og også opprinnelig den kooperative bevegelse..

 • fagbevegelsen

  Fagbevegelsen, alminnelig fellesbetegnelse for fagforeninger, landsomfattende fagforbund og lokale og distriktsvise organisasjonsledd i arbeidstakerorganisasjoner. Se også arbeiderbevegelse, Landsorganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Unio og Akademikerne..

  Fra wikipedia

 • Fagforening

  Fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag.

 • Fri Fagbevegelse

  Fri Fagbevegelse kan sikte til:

 • Fri Fagbevegelse (tidsskrift)

  Fri Fagbevegelse var navnet på LOs illegale medlemsblad under den tyske okkupasjonen av Norge i årene 1940-45.

Mer om Fagbevegelse fra Vox Publicas arkiv