Feminisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Feminism/ Red

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Feminism/ MDF

 • Bilde: Levanger Fotomuseum

  Opptog

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Skien barne- og familiesenter

  Fra SNL

 • feminisme

  Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler om frihet, likestilling og rettferdighet for begge kjønn.Selve ordet feminisme kommer opprinnelig av det latinske ordet feminia, som betyr kvinne.Feminismen har flere ideologiske retninger, men felles står målsetninger om at menn og kvinner skal ha like rettigheter, muligheter og ansvar.

 • Gro Hagemann

  Gro Hagemann er en norsk historiker med moderne skandinavisk historie som hovedfelt. Hun er særlig kjent som en av grunnleggerne av faget kvinnehistorie i Norge, med studier av tema som lønnsarbeid, husarbeid og forbruk. Hagemann tok doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 1989. Hun var forsker ved Institutt for samfunnsforskning (1992-1996), og professor II ved Senter for Kvinneforskning (1992-1995).

  Fra wikipedia

 • Evolusjonær feminisme

  Evolusjonær feminisme (eller darwinistisk feminisme) er en retning innen feminismen som gir evolusjonære (dvs.

 • Feminisme

  Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler om frihet, opparbeidelse av likestilling og rettferdighet for kvinner og menn på grunnlag av likestilling mellom kjønnene.

 • Liste over politiske ideologier

  Dette er en liste over politiske ideologier.