Flyktningkrisen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Flyktningkrisen i 1921

  Flyktningkrisen i 1921 viser til strømmen av russiske flyktninger etter at Det russiske riket gikk i oppløsning og ble erstattet av den sovjetiske staten (USSR).

 • Jean-Pierre Hocké

  Jean-Pierre Hocké (født 31.

 • Kode 291

  Som en respons til flyktningkrisen i 2015 opprettet den svenske Polismyndigheten Nationell särskild händelse Alma gjeldende fra 8.