Front national

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Telefon

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  Foto fra Fisketrappa og Dampskipbryggen ved Fisketorget på Kirkelandet i Kristiansund

 • Bilde: FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

  Havn, Fisketorget, fisketrappa 1910

 • Bilde: FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

  Kai, Fisketorget 1902

  Fra SNL

 • Front National

  Front National, FN, Nasjonal Front, høyreekstremt nasjonalistisk politisk parti i Frankrike, grunnlagt 1972 av Jean-Marie Le Pen. Partiet er innvandrerfiendtlig, og Le Pen har blant annet stilt seg tvilende til antallet utryddede jøder under andre verdenskrig.Front National har klart å samle mange velgere i protest mot høy arbeidsløshet og raske samfunnsendringer.

 • FNL

  Front National de Libération, den nasjonale frigjøringsfronten, var en revolusjonær bevegelse i Sør-Vietnam, stiftet i 1960 for å samle massene mot Ngo Dinh Diems regime.Bevegelsen omfattet en rekke opposisjonelle grupper med kommunistene, representert ved Det vietnamesiske folks revolusjonære parti som ledende element. FNL hadde et omfattende og effektivt organisasjonsapparat, ledet av en sentralkomité, et politbyrå og et presidium.

  Fra wikipedia

 • Front national

  Front national («Nasjonal front», FN) er et fransk konservativt , proteksjonistisk, nasjonalistisk, høyrepopulistisk politisk parti som ble dannet i 1972.

 • Front national de liberté

  Front national de liberté (vietnamesisk Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam, «Den nasjonale front for frigjøringen av det sørlige Vietnam», forkortes FNL, også kalt Viet Cong) var den fremste opprørsbevegelse i Vietnam under Vietnamkrigen.

 • Nasjonal front

  Nasjonal front, Nasjonalfronten, National Front, Nationale Front og Front national kan vise til: