Henrik Groth

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Henrik Groth

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Groth

 • Bilde: Oslo Museum

  Henrik Groth.

 • Bilde: Oslo Museum

  Henrik Groth.

 • Bilde: Norges Postmuseum

  portrett

  Fra SNL

 • Henrik Groth

  Henrik Groth, født i Oslo, norsk forlagsdirektør. Ansatt i Helge Erichsens forlag 1925–28, i J. W. Cappelens Forlag 1928 og direktør sst. 1947–73. Han deltok mye i den offentlige kulturdebatten, fra 1973 bl.a. som medarbeider i tidsskriftet Farmand. Han var medlem av Nordisk kulturkommisjon 1954–60, formann i Foreningen Norden 1959–64, formann i Den norske Forleggerforening 1960–68 (deretter æresmedlem).Under den tyske okkupasjon var han formann i den hemmelige kulturkomité som representerte forlag, presse, musikere, forfattere, malere og skuespillere.

 • Fritt Ord

  Stiftelsen Fritt Ord er en stiftelse opprettet i 1974 med det formål å verne om og fremme ytringsfriheten og derved bidra til å styrke en demokratisk samfunnsutvikling i Norge og berike norsk kultur.Dette gjør den ved å støtte prosjekter og hedre personer for deres arbeid innenfor området for stiftelsens formål. Blant større prosjekter som har fått støtte i senere år, er oppbyggingen av Litteraturhuset i Oslo.Styreleder i stiftelsen er professor Grete Brochmann.

  Fra wikipedia

 • Cappelen

  J.W. Cappelens Forlag, oftest bare kalt Cappelen, var et norsk forlag fra 1829 til 2007.

 • Halfdan Emil Groth

  Halfdan Emil Groth (født 18.

 • Henrik Groth

  Henrik Johan Florentz Groth (født 11.