Historie

Norges historie med menneskelig bosetning går tilbake minst 10 000 år, til sen paleolittisk tid, den første perioden i steinalderen. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Skihyttas historie

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Storlihyttas historie

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  "Er dette Historie"

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  NFs historie

  Fra Virksomme Ord

 • Vår knappe tid stykket opp i dager og sekunder

  Meterkonvensjonen og Det norske justervesen er 100 år og jeg hilser begge fra Regjeringen. Fra et norsk synspunkt er de to nesten å se på som tvillinger, hvor ulike de ellers måtte være.

 • Mulighetenes land

  Kjære lyttere og seere, Vi samles igjen til nyårsdagens eftertanke og besinnelse, håp og forventninger. Og denne gang kan vi gå inn i et nytt år med nøktern optimisme.

 • På toppen av vårt kulturelle grunnfjell

  Statsråd Fylkesmenn Ordfører Kjære alle sammen! Edvard Munch sier et sted: Ja, dette kan nok bli godt med tiden. Det mangler bare noen små feil, for å bli riktig godt.

  Fra SNL

 • historie

  Historie betegner i videste forstand både det som har skjedd, beretningen om det som har skjedd og det vitenskapelige studium av det som har skjedd. I praksis mener vi med historie menneskehetens utvikling og de ulike epokene i denne..

 • historie

  Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhengen mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike epoker og kulturer. Historiebevissthet skal kunne gi grunnlag for refleksjon over egne verdivalg.Opplæringen i faget skal gi innsikt i mangfoldet av leveforhold og livsbetingelser for mennesker i fortiden.

  Fra wikipedia

 • Antikken

  Antikken betegner en lang tidsperiode av kulturhistorien ved Middelhavets greske og romerske sivilisasjoner, samlet den gresk-romerske verden, fra rundt 700 f.Kr.

 • Norges historie

  Norges historie med menneskelig bosetning går tilbake minst 10 000 år, til sen paleolittisk tid, den første perioden i steinalderen.

 • Samenes historie

  Samenes historie handler om urbefolkningen (samene) i nordvestområdene av Europa og deres forhold til andre folkeslag i dette området.