Krigshistorie

Dette er en kronologisk oppføring av hendelser relatert til Romersk krigshistorie wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Luftfartsmuseum

  Krigshistorie om 330 skvadron

 • Bilde: Glomdalsmuseet

  Program 10.03.1983

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Løp Jan, løp!

 • Bilde: Buskerud fylkesfotoarkiv

  Russiske krigsfanger ved Geitryggen leir

  Fra SNL

 • Norge under andre verdenskrig

  Da andre verdenskrig brøt ut i 1939, erklærte Norge seg nøytralt, men 9. april 1940 angrep tyske tropper landet. Kong Haakon og regjeringen nektet å overgi seg, men etter to måneder hadde tyskerne erobret hele landet, og fra da av og til frigjøringen i 1945 sto Norge under tysk okkupasjon. Kongen og regjeringen flyktet til London og fortsatte kampen derfra.Under okkupasjonen ble Norge styrt av tyskeren Josef Terboven, som fikk tittelen rikskommissær og kunne støtte seg på et tysk undertrykkelsesapparat med Gestapo i spissen.

 • Anna Mitgutsch

  Anna Mitgutsch, østerriksk forfatter. Hennes omfattende forfatterskap er tematisk konsentrert om rotløshet og identitetssøken framstilt med utgangspunkt i nyere østerriksk historie (eksil, holocaust, etterkrigstid og forsinket oppgjør med nasjonalsosialismen). Mitgutsch har også en betydelig litteraturvitenskapelig og essayistisk produksjon..

  Fra wikipedia

 • Evatunnelen

  Evatunnelen er en 39 meter lang og 4,40 meter høy veitunnel langs E6 ved Aspfjord i Sørfold kommune i Nordland fylke i Norge.

 • Roger Albrigtsen

  Roger Albrigtsen (født 18.

 • Romersk krigshistorie

  Dette er en kronologisk oppføring av hendelser relatert til Romersk krigshistorie

Mer om Krigshistorie fra Vox Publicas arkiv