Kulturhistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Alvøen Hovedbygning

  Bergensk Kulturhistorie

 • Bilde: Oslo Museum

  Redaksjonsmøte i Norges kulturhistorie.

 • Bilde: Oslo Museum

  Redaksjonsmøte i Norges kulturhistorie.

 • Bilde: Oslo Museum

  Redaksjonsmøte i Norges kulturhistorie.

  Fra SNL

 • kulturhistorie

  Den moderne fagretningen kulturhistorie studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid og forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskenes fortolkning av virkeligheten.  En kulturhistoriker undersøker kulturelle og historiske prosesser som tradisjon, endring, innovasjon og spredning  – av for eksempel gjenstander, handlinger og fortellinger. Kulturhistorie har tradisjonelt vært en samlebetegnelse for en rekke kunnskaps- og forskningsområder med ulike fagtradisjoner og siktemål, både innenfor kunsthistorie, antropologi, etnologi og folkloristikk og har hatt vestlig kultur fra 1500 til i dag som sitt primære studieobjekt..

 • museum

  Museum, offentlig eller privat institusjon som rommer en systematisk samling av gjenstander og som er tilgjengelig for publikum. Foruten innsamlings- og utstillingsvirksomhet driver de fleste større museer også med forskning, undervisning og utgir publikasjoner i sitt fag.Museer kan inndeles på mange måter. Et hovedskille går mellom de naturhistoriske og de kunst- og kulturhistoriske.

  Fra wikipedia

 • Ingun Grimstad Klepp

  Ingun Grimstad Klepp (født 1.

 • Kulturhistorie

  Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie.

 • Maridalen

  Maridalen er et dalføre i Oslo nord for byen.

Mer om Kulturhistorie fra Vox Publicas arkiv