Kvinnekamp

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  kvinnefront, kvinnekamp eller perspektivet som forsvant

 • Bilde: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

  Bilete

 • Bilde: Statsarkivet i Trondheim

  "Noen pellera og et apparat" - kvinnekamp og prevensjon i 1934

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Bendik og Årolilja

  Fra SNL

 • Familie- og likestillingsspørsmål i Spania

  Likestillingssaken i Spania opplevde en tidlig oppblomstring på 1930-tallet under den andre republikken, og grunnloven av 1931 var moderne for sin tid. Etter den spanske borgerkrigen ble diktaturet til general Francisco Franco innført 1939-75, og med støtte fra den katolske kirken, ble den gamle familieloven gjenopprettet og mange av rettighetene forsvant.Ved overgangen til demokrati ble mange forhold rundt likestilling forbedret, og i dag har Spania kommet langt på likestillingsområdet.

 • Aasta Hansteen

  Aasta Hansteen var en norsk maler, forfatter og kvinnesakspionér. Aasta Hansteen var den første kvinnen i Norge som ble utdannet til profesjonell kunstmaler, og en av de første kvinner fra sitt samfunnslag som fikk en formell faglig utdanning og et yrke.Hansteen var svært opptatt av kvinnesaken, og publiserte en rekke artikler og bøker hvor hun fremmet sitt syn.

  Fra wikipedia

 • Clara Ottesen

  Clara Johanne Ottesen (født 30.

 • Kitty Bugge

  Kitty Bugge (født 1878, død 1938) var en norsk fagforeningskvinne og kvinnesakskvinne.

 • Kristin Hatledal

  Kristin Hatledal (født 14.