Kvinnekamp

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  kvinnefront, kvinnekamp eller perspektivet som forsvant

 • Bilde: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

  Bilete

 • Bilde: Statsarkivet i Trondheim

  "Noen pellera og et apparat" - kvinnekamp og prevensjon i 1934

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Bendik og Årolilja

  Fra SNL

 • Lesbisk Bevegelse

  Lesbisk Bevegelse (LB) var den første, norske særorganisasjonen for lesbiske. Den ble stiftet den 5. september 1975, og hadde utspring dels i Nyfeministene, dels i Det Norske Forbundet av 1948 (DNF-48). Samtidig hadde den forbilder i USA og Europa, hvor homofile og lesbiske for første gang dannet åpne organisasjoner. I Sverige ble Lesbisk Front dannet i 1973, og i 1974 stiftet danskene Lesbisk Bevægelse.Frem til tidlig 1970-tall var det svært vanskelig å leve som lesbisk.

 • Familie- og likestillingsspørsmål i Spania

  Likestillingssaken i Spania opplevde en tidlig oppblomstring på 1930-tallet under den andre republikken, og grunnloven av 1931 var moderne for sin tid. Etter den spanske borgerkrigen ble diktaturet til general Francisco Franco innført 1939-75, og med støtte fra den katolske kirken, ble den gamle familieloven gjenopprettet og mange av rettighetene forsvant.Ved overgangen til demokrati ble mange forhold rundt likestilling forbedret, og i dag har Spania kommet langt på likestillingsområdet.

  Fra wikipedia

 • Feminisme

  Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler om frihet, opparbeidelse av likestilling og rettferdighet for kvinner og menn på grunnlag av likestilling mellom kjønnene.Selve ordet feminisme kommer opprinnelig av det latinske ordet femina, som betyr kvinne.

 • Kristin Hatledal

  Kristin Hatledal (født 14.

 • Rødstrømper

  Rødstrømper eller rødstrømpebevegelsen (av amerikansk redstockings) er navn på en del av kvinnebevegelsen i den vestlige verden som oppsto rundt 1970.