Mediepolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Alt har endret seg

  Da jeg var her i Sarons Dal for to år siden, var det kirkeminister Førde som deltok fra regjeringen, og han hadde en stor sensasjon med seg i kofferten: Departementet hadde bestemt seg for å tillate at en speiderleir i Hedmark fikk lage radiosendinger i to halvtimer daglig til orientering for leirdeltagerne. Det var den sensasjonelle nyheten som skulle bevise for det norske folk at også den daværende regjering hadde vilje til nytenkning på kringkastingsområdet.

  Fra SNL

 • Norsk kulturpolitikk

  Med kulturpolitikk menes til vanlig det offentliges engasjement på kulturområdet. Administrativt behandles nå disse oppgavene atskilt fra utdanning og forskning, mens blant annet idrett gjerne regnes som en del av kulturområdet.Enkelte statlige kulturtiltak i Norge går tilbake til 1800-tallet, men et sterkere statlig kulturpolitisk engasjement vokste først frem etter den annen verdenskrig, blant annet ved opprettelsen av Riksteatret, Riksgalleriet (fra 1992 Riksutstillinger, nå en del av Nasjonalmuseet) og senere Rikskonsertene.Særlig etter de såkalte kulturmeldingene fra 1973 og 1974 og kunstnermeldingen fra 1976 har det offentlige tatt på seg et mer forpliktende samlet ansvar på kulturområdet..

 • Kinas samtidshistorie

  Kinas samtidshistorie, 19. februar 1997 døde Deng Xiaoping, 92 år gammel. Det markerte slutten for «2. generasjonens» ledere, veteranene fra krigen og revolusjonen. Toppledelsen slo fast at Deng-linjen skulle føres videre, med samling rundt «kjernen» for 3. ledergenerasjon, Jiang Zemin.Allerede ved partikongressen 1992 hadde Deng Xiaoping gitt en pekepinn om at den da ganske ukjente 50-årigen Hu Jintao i sin tur skulle etterfølge Jiang som Kinas øverste leder.

  Fra wikipedia

 • Holger K. Nielsen

  Holger Kirkholm Nielsen (født 23.

 • Norsk Journalistlag

  Norsk Journalistlag (NJ) er et frittstående fagforbund som organiserer journalister, eller som organisasjonen selv definerer det: «redaksjonelle medarbeidere som har journalistikk som hovedyrke og som i sitt daglige arbeid foretar frie journalistiske vurderinger».

 • Stortingets familie- og kulturkomité

  Stortingets familie- og kulturkomité er en fagkomité i Stortinget.

  Radioklipp

 • Dagsnytt Atten 1800

  Mediepolitikk i 2013 Allmennkringkasteren er under press av konservative regjeringer i Europa.