' 
 
 
 
 

Mediepolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Alt har endret seg

  Da jeg var her i Sarons Dal for to år siden, var det kirkeminister Førde som deltok fra regjeringen, og han hadde en stor sensasjon med seg i kofferten: Departementet hadde bestemt seg for å tillate at en speiderleir i Hedmark fikk lage radiosendinger i to halvtimer daglig til orientering for leirdeltagerne. Det var den sensasjonelle nyheten som skulle bevise for det norske folk at også den daværende regjering hadde vilje til nytenkning på kringkastingsområdet.

  Fra SNL

 • Norsk kulturpolitikk

  Med kulturpolitikk menes til vanlig det offentliges engasjement på kulturområdet. Administrativt behandles nå disse oppgavene atskilt fra utdanning og forskning, mens blant annet idrett gjerne regnes som en del av kulturområdet.Enkelte statlige kulturtiltak i Norge går tilbake til 1800-tallet, men et sterkere statlig kulturpolitisk engasjement vokste først frem etter den annen verdenskrig, blant annet ved opprettelsen av Riksteatret, Riksgalleriet (fra 1992 Riksutstillinger, nå en del av Nasjonalmuseet) og senere Rikskonsertene.Særlig etter de såkalte kulturmeldingene fra 1973 og 1974 og kunstnermeldingen fra 1976 har det offentlige tatt på seg et mer forpliktende samlet ansvar på kulturområdet..

 • allmennkringkasting

  Allmennkringkasting, mediepolitisk begrep som innebærer at en mediebedrift har bestemte forpliktelser i bytte mot bestemte privilegier. Allmennkringkasting er også et nøkkelbegrep i debatten om hvilke funksjoner kringastingsmedier bør ivareta. Begrepet kommer fra det engelske Public service broadcasting, som først ble først brukt om BBC som skulle fylle en rekke forpliktelser i bytte mot lisens.

  Fra wikipedia

 • Helge Østbye

  Helge Østbye (født 31. oktober 1946) er en norsk medieviter og statsviter.

 • Holger K. Nielsen

  Holger Kirkholm Nielsen (født 23. april 1950), populært kalt Røde Holger, er en dansk politiker fra Socialistisk Folkeparti, og Danmarks tidligere utenriksminister.

 • Norsk Journalistlag

  Norsk Journalistlag (NJ) er et frittstående fagforbund som organiserer journalister, eller som organisasjonen selv definerer det: «redaksjonelle medarbeidere som har journalistikk som hovedyrke og som i sitt daglige arbeid foretar frie journalistiske vurderinger».

Mer om Mediepolitikk fra Vox Publicas arkiv