Mediestøtte

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra wikipedia

  • NOU 2010:14, Mediestøtteutvalget

    NOU 2010: 14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte var en norsk offentlig utredning.

  • Pressestøtte

    Pressestøtte er en ordning der avisbedrifter mottar direkte og indirekte statsstøtte.