Meningsdannelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Ernst Alfred Cassirer

  Ernst Alfred Cassirer, tysk-jødisk filosof. Cassirer utarbeidet det som kalles "de symbolske formers filosofi", hvor filosofien er ment som grunnlag for forståelse av meningsdannelse og ytringsformer som kunst, vitenskap og religion. Cassirer er imidlertid bedre kjent for eksemplene han gir for å belyse disse temaene, og han oppfattes gjerne som nykantianer og idehistoriker.

 • ytringsfrihet

  Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å ytre seg ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk.Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være.

  Fra wikipedia

 • Gazeta Wyborcza

  Gazeta Wyborcza ([ga'zεta vɨ'bɔrʧa]; polsk for «valglysningsblad») er Polens nest største daglige avis (etter tabloidavisen Fakt, som har et mer populistisk og høyrevendt standpunkt).

 • Morten Carlsen

  Morten Carlsen er en norsk bratsjist, opprinnelig fra Tromsø.

 • William Miller (statsviter)

  William Lockley Miller (født 1943) er en britisk statsviter.

Mer om Meningsdannelse fra Vox Publicas arkiv