Nasjonalisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Postkort

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Postkort

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Postkort

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Postkort

  Fra SNL

 • nasjonalisme

  Nasjonalisme er både en følelse av tilhørighet mennesker kan ha og en politisk ideologi. Det er likevel klart at de to henger sammen.For eksempel føler mange nordmenn tilhørighet til landet sitt og anser seg som en del av et nasjonalt fellesskap. Det er til en viss grad et produkt av at mange historiske aktører har tatt konkrete og politiske grep for å fremme denne tilhørigheten, for eksempel gjennom å bygge felles nasjonale institusjoner.

 • Alberto Ginastera

  Argentinas ledende komponist i det tyvende århundre med samme betydning for sitt lands kunstmusikalske utvikling som Béla Bartók (1881–1945) hadde for Ungarns. Ginastera var i tillegg initiativtager til oppbyggning av viktige musikalske institusjoner i Argentina.Viktig for å forstå Ginasteras musikk er innflytelsen fra argentisk folkemusikk. I den finner man elementer fra indiansk, afrikansk, europeisk og latin-amerikansk (såkalt ”Criollo”) folkemusikk.

  Fra wikipedia

 • Irsk nasjonalisme

  Irsk nasjonalisme refererer til den politiske strømning og bevegelse som forsikrer at det irske folk er en nasjon og virker for irsk autonomi eller uavhengighet fra Storbritannia.

 • Nasjonalisme

  Nasjonalisme er en politisk ideologi som henspiller på at folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stats dannelse og forsvar av absolutt suverenitet.

 • Svart nasjonalisme

  Svart nasjonalisme er en politisk, religiøs og kulturell idéretning blant afroamerikanere i USA, som hadde sin gullalder mellom 1850 og 1925, og som fremdeles lever i organisasjoner som den islamske Nation of Islam, den jødiske The African Hebrew Israelites of Jerusalem, i rastafarianismen og i ulike kristne menigheter.