Per Sandberg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Per Sandberg

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Museum Nord

  Narvik Teaterlag

 • Bilde: Domkirkeodden

  STATSARKIVAR PER ØYVIND SANDBERG

 • Bilde: Domkirkeodden

  STATSARKIVAR PER ØYVIND SANDBERG

 • Bilde: Domkirkeodden

  STATSARKIVAR PER ØYVIND SANDBERG

  Fra SNL

 • Per Sandberg

  Per Sandberg er en norsk politiker fra Fremskrittspartiet. Sandberg var innvalgt på Stortinget 1997–2017; i perioden 1997-2005 fra Nord-Trøndelag, 2005–17 fra Sør-Trøndelag. Han tok ikke gjenvalgt til Stortinget i 2017. Han er første nestleder i Fremskrittspartiet siden 2006. Fra desember 2015 er Sandberg fiskeriminister. Sandberg arbeidet som prosessoperatør ved Norske Skog i Skogn 1982-97.Per Sandberg har i mange år vært en av Fremskrittspartiets mest toneangivende og betrodde politikere.

 • Regjeringen Solberg

  Solberg-regjeringen ble dannet i 2013 og ledes av statsminister Erna Solberg H). Regjeringen er en koalisjonsregjering bestående av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). Høyre har i tillegg til statsministeren 10 statsråder og Fremskrittspartiet 8.Solberg-regjeringen er også blitt omtalt som den blå-blå regjeringen.Erna Solbergs regjering tiltrådte etter stortingsvalget i 2013.

Mer om Per Sandberg fra Vox Publicas arkiv