Per Sandberg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Per Sandberg

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Museum Nord

  Narvik Teaterlag

 • Bilde: Domkirkeodden

  STATSARKIVAR PER ØYVIND SANDBERG

 • Bilde: Domkirkeodden

  STATSARKIVAR PER ØYVIND SANDBERG

 • Bilde: Domkirkeodden

  STATSARKIVAR PER ØYVIND SANDBERG

  Fra SNL

 • Per Sandberg

  Per Sandberg er en norsk politiker fra Fremskrittspartiet. Sandberg har vært valgt inn på Stortinget siden 1997; i perioden 1997-2005 fra Nord-Trøndelag, siden 2005 fra Sør-Trøndelag. Han er første nestleder i Fremskrittspartiet siden 2006. Fra desember 2015 er Sandberg fiskeriminister. Sandberg arbeidet som prosessoperatør ved Norske Skog i Skogn 1982-97.Per Sandberg har i mange år vært en av Fremskrittspartiets mest toneangivende og betrodde politikere.

 • Regjeringen Solberg

  Solberg-regjeringen ble dannet i 2013 og ledes av statsminister Erna Solberg. Regjeringen er en koalisjonsregjering bestående av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). Solberg-regjeringen har også blitt omtalt som den blå-blå regjeringen.Solberg-regjeringen tiltrådte etter stortingsvalget i 2013. Høyre fikk en oppslutning på 26,8 prosent; en fremgang på 9,6 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2009.

Mer om Per Sandberg fra Vox Publicas arkiv