Politisk kommunikasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Daniel Heradstveit

    Daniel Heradstveit, norsk samfunnsforsker, dr.philos., bror av P. Ø. Heradstveit. Var forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt 1975–85 og direktør 1979–81; siden 1985 har han vært forsker. 1985–96 professor II i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, 1995–99 også politisk rådgiver i Statoil. Heradstveits forskning er særlig knyttet til Midtøsten, Sentral-Asia og Kaukasus, og mer generelt til politisk kommunikasjon.

  • populisme

    Populisme er en betegnelse på en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til "folket", som motsetning til "eliten". Populisme er blitt knyttet til både venstreorienterte og høyreorienterte partier, samt sentrums- og bondepartier.Populisme som politisk fenomen har lange røtter, men populistiske partier har vokst i styrke i Europa de siste tiårene. Populismen i Europa har hatt sterkest innslag på høyresiden. I Latin-Amerika er det derimot venstresiden som har vært sterkest knyttet til populismen.