Religionskritikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Tenk selv! Red. Vemund Blomkvist. Humanist..

 • Bilde: Akershusbasen

  Answer to Job. Av C.G. Jung. A Meridian Book. The World Publishing Company. Cleveland and New York

 • Bilde: Akershusbasen

  Religion og erotik. Av Walter Schubart. Oversat av Mogens Boisen. Med en introduktion af Leif E. Christensen. (1941) P. Haase & Søns forlag. København

  Fra Virksomme Ord

 • Religionskritikk

  Når jeg som tenåring satt på bønnematten kledd i en heldekkende hvit bønnedrakt og resiterte Koranen med ærefrykt, kunne jeg ikke forestille meg at jeg en dag skulle bli en religionskritiker, i hovedsak en islamkritiker. I dag har jeg mottatt Fritt Ords pris.

 • I begynnelsen skapte mennesket Gud i sitt bilde

  Som gammel ateist synes jeg alltid det er morsomt å få snakke om religion. Kritikken av religionen er en interessant innfallsport til filosofidiskusjonen og til kritikk av samfunnet.

  Fra SNL

 • Om tingenes natur

  Om tingenes natur, De rerum natura, er et læredikt skrevet på daktylisk heksameter, bestående av ca. 7400 verselinjer fordelt på seks bøker; den romerske dikteren Lukrets’ eneste overleverte verk. På grunn av flere gjentagelser og en abrupt slutt (med sjette boks beskrivelse av den berømte pesten i Athen) har man antatt at verket ikke ble skrevet helt ferdig.

 • Charles de Marguetel de Saint-Denis de Saint-Évremond

  Charles de Marguetel de Saint-Denis de Saint-Évremond, fransk forfatter, «libertiner», dvs. tilhenger av frigjort moral og rasjonalistisk religionskritikk. Han angrep intoleransen i samtidens religiøse stridigheter, og i sine skrifter om litterære emner distanserte han seg ofte fra klassisismens idealer. Som kritiker var han en av de mest originale og skarpsindige i sin tid.

  Fra wikipedia

 • Antikkens religionskritikk

  Antikkens religionskritikk er noen av historiens eldste kjente eksempler på en avvising av religiøse forestillinger som menneskeskapte illusjoner.

 • Blasfemi

  Blasfemi (fra gresk blasphemein, «å snakke stygt om») betegner gudsbespottelse, men også annen nedsettende eller foraktelig tale om det som (av noen) anses hellig.

 • Religionskritikk

  Religionskritikk innbefatter diskusjon og kritikk av religiøse forestillingers sannhetsverdi; av religion som begrep, kritikk av religiøse praksiser kritiske vurderinger av religionenes konsekvenser for individer, menneskeheten og/eller samfunnet.