Retorikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Larvik Museum

  Bok

 • Bilde: Akershusbasen

  Välläsningens konst. Av Hilma Henningsson. Albert Bonniers Förlag.

 • Bilde: Akershusbasen

  Rhetorik. Av Ewald Heissler. Verlag von B.H. Leubner in Leipzig und Berlin

 • Bilde: Akershusbasen

  Det offentliga talandets konst, I-II. Av Odal Ottelin. Albert Bonniers Förlag, Stockholm

  Fra wikipedia

 • Logos

  Logos (gresk: λόγος, av lego/legein å tale) kan bety ord, begrep, tale, forhold, resonnement, tanke, fornuft og universell verdensorden.

 • Metafor

  Metaforer er ord, språklige uttrykk eller ulike former for billedspråk som brukes med overført betydning.

 • Retorikk

  Retorikk er læren om talekunst (gresk ρητωρ, rhêtôr, tale, og techne, kunst).