Russland

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Hetsevogntransport i Russland

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Dias: Russland: Isakskirken

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Russland

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Russland

  Fra Virksomme Ord

 • Hungersnøden i Russland

  Jeg beklager den stilling som er tatt til spørsmålet. Hensikten med den resolusjon jeg fremla til Deres overveielse var å sikre regjeringenes medvirkning til et stort internasjonalt foretagende, for å hjelpe Russland og frelse landet fra hungersnød.

  Fra SNL

 • Russland

  Russland er verdens største land i utstrekning og niende størst etter folketall. Landet ligger i Øst-Europa og Nord-Asia og grenser til 14 stater og to utbryterrepublikker (fra Georgia). Russland dekker ni tidssoner. Konstitusjonelt er Russland en føderasjon bestående av 85 territorielle enheter med ulik grad av indre selvstyre.81 % av innbyggerne er etniske russere.

 • Russlands samtidshistorie

  Russland var en del av Sovjetunionen fra 1922 til 1991. I denne perioden hadde den russiske unionsrepublikken (RSFSR) i likhet med de øvrige republikkene innenfor Sovjetunionen svært begrenset selvstendighet forhold til kommunistpartiet og den sovjetiske sentralmakten.Fra 1986–87, da kommunistpartiets nyvalgte generalsekretær Mikhail Gorbatsjov innledet sitt reformprogram for perestrojka (reorganisering) og glasnost (åpenhet), fikk imidlertid republikkene gradvis større betydning.

  Fra wikipedia

 • Europeisk Russland

  Europeisk Russland (også kjent som Vest-Russland og Sentral-Russland) er navnet på den vestlige delen av Russland, som ligger i Europa.

 • Napoleons felttog i Russland 1812

  Napoleons felttog i Russland 1812 var en fransk invasjon hvor Napoléon Bonaparte marsjerte med 678 000 soldater inn i Russland.

 • Russland

  Russland (russisk Росси́я, Rossíja uttale ), offisielt Den russiske føderasjon (russisk Росси́йская Федера́ция, Rossíjskaja Federátsija uttale ), er et land i det nordlige Eurasia.