Store norske leksikon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Store norske leksikon

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  kontor

 • Bilde: Oslo Museum

  Norlis bokhandel.

 • Bilde: Akershusbasen

  Industribebyggelse ved Lysakerelven

 • Bilde: Bagn Bygdesamling

  Portrett av Arne og Hulda Garborg

  Fra SNL

 • Den Store Danske Encyklopædi

  Den Store Danske Encyklopædi, Danmarks Nationalleksikon var et allment oppslagsverk og Danmarks nasjonalleksikon, utgitt i bokform 1994–2001 og på internett fra 2006. I 2017 annonserte forlaget Gyldendal at de ønsket å legge ned leksikonet på grunn av manglende inntekter..

 • Francis Sejersted

  Francis Sejersted, norsk historiker, cand.philol. Han ble dosent i historie i 1971 og professor i sosial og økonomisk historie ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1973.Som professor ved Universitetet i Oslo gjennom 25 år var Francis Sejersted avgjørende i etableringen av økonomisk historie som akademisk disiplin, men han har markert seg vel så tydelig innen politisk historie.Francis Sejersted fikk en fremtredende plass i norsk offentlighet som medlem og leder av en rekke viktige utvalg og komiteer, som Ytringsfrihetskommisjonen, stiftelsen Fritt Ord (der han var styreleder fra 2000 til 2011) og spesielt Den norske Nobelkomite, der han var medlem fra 1982 til 1999, leder fra 1991. .

  Fra wikipedia

 • Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon

  Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon (kort Store norske leksikon, forkortet SNL) var en generell encyklopedi som oppstod i 1978, da forlagene Aschehoug og Gyldendal slo sin leksikonvirksomhet sammen.

 • Leksikon

  Leksikon (fra gresk λεξικόν, ‘ordsamling’), flertall leksikon el.

 • Store norske leksikon

  Store norske leksikon (forkortet SNL) er et nettbasert leksikon som gis ut av Foreningen Store norske leksikon.