Store norske leksikon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Store norske leksikon

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  kontor

 • Bilde: Oslo Museum

  Norlis bokhandel.

 • Bilde: Akershusbasen

  Industribebyggelse ved Lysakerelven

 • Bilde: Bagn Bygdesamling

  Portrett av Arne og Hulda Garborg

  Fra SNL

 • Den Store Danske Encyklopædi

  Den Store Danske Encyklopædi, Danmarks Nationalleksikon var et allment oppslagsverk og Danmarks nasjonalleksikon, utgitt i bokform 1994–2001 og på internett fra 2006. I 2017 annonserte forlaget Gyldendal at de ønsket å legge ned leksikonet på grunn av manglende inntekter..

 • sofa

  Sofa er en lang benk til å ligge eller sitte på. Den har ryggstø og armlener og er stoppet i setet og i ryggen.Sofaen, slik vi har definert den her, forekom i Norge på 1600-tallet, utformet i barokk stil. Sofaen ble særlig fint utformet på 1800-tallet i empire- og biedermeierstil. Den ble mer makelig i formen og fikk senere i århundret en avansert setestopp med spiralfjærer på samme måte som datidens stoler.Ordet sofa ble tatt i bruk i Vest-Europa på 1600-tallet, men det er uklare grenser mellom kanapeen og sofaen både når det gjelder navn og utforming..

  Fra wikipedia

 • Foreningen Store norske leksikon

  Foreningen Store norske leksikon (tidligere Store norske leksikon AS og Norsk nettleksikon) er en ideell organsisasjon som utgir fire leksikon på nett: Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon, Store medisinske leksikon og Norsk kunstnerleksikon.

 • Kunnskapsforlagets Store medisinske leksikon

  Store medisinske leksikon (SML) er et 5-binds leksikon som ble utgitt 2006–07 av Kunnskapsforlaget.

 • Store norske leksikon

  Store norske leksikon (forkortet SNL) er et nettbasert leksikon som gis ut av Foreningen Store norske leksikon.

Mer om Store norske leksikon fra Vox Publicas arkiv