Stortinget

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  Stortinget

 • Bilde: Oslo Museum

  Stortinget

 • Bilde: Oslo Museum

  Stortinget

 • Bilde: Oslo Museum

  Stortinget

  Fra SNL

 • Stortinget

  Stortinget er Norges nasjonalforsamling. I Grunnlovens § 49 står det at folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget.De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.Stortinget er ifølge maktfordelingsprinsippet den lovgivende og bevilgende makt. Stortinget er dermed den ene av de tre statsmakter, ved siden av den utøvende makt, som er Kongen og regjeringen, og den dømmende makt, som er domstolene med Høyesterett på toppen.Da Grunnloven av 1814 ble skrevet, var det meningen at Stortinget på den ene siden og Kongen og regjeringen på den andre reelt sett skulle være to forskjellige statsmakter.

 • Norsk forsvarshistorie

  Fra wikipedia

 • Stortinget

  Stortinget er Norges nasjonalforsamling.

 • Stortinget i 1814

  Det første overordentlige Stortinget var første gang det norske Stortinget kom sammen etter at Riksforsamlingen på Eidsvoll hadde vedtatt Norges Grunnlov.

 • Stortinget stasjon

  Stortinget stasjon er en T-banestasjon langs fellesstrekningen på Oslos T-bane, som trafikkeres av alle T-banelinjene, mellom Nationaltheateret stasjon i vest og Jernbanetorget stasjon i øst.