Stortingsvalget 2009

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Økologisk årstale 2009

  Kjære kommentatorer, mine dame og herrer En amerikansk-europeisk forskergruppe konkluderte nettopp med at flere av klimaforandringene vil være irreversible - dersom det ikke handles raskt. Heldigvis går mye nå i riktig retning:

 • Uforanderlig vrangvillighet

 • A Just and Lasting Peace

  Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, citizens of America, and citizens of the world: I receive this honor with deep gratitude and great humility. It is an award that speaks to our highest aspirations - that for all the cruelty and hardship of our world, we are not mere prisoners of fate.

  Fra SNL

 • Stortingsvalget 2009

  Stortingsvalget 2009 var et nasjonalt valg i Norge der det ble valgt representanter til Stortinget for perioden 2009-2013.Valgdagen var 14. september 2009. Mange kommuner holdt også valg søndag 13. september. Valgdeltakelsen lå på 76,37 % av 3,53 millioner stemmeberettigede. Det var en marginal nedgang fra Stortingsvalget 2005, hvor valgdeltakelsen var 77,4 %. Valgresultatet ga et fortsatt flertall til den sittende rødgrønne regjeringen, bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.

 • Sosialistisk Venstreparti

  Sosialistisk Venstreparti, SV, er et norsk politisk parti stiftet i 1975. SV er et sosialistisk parti som tilhører venstresiden i norsk politikk. SV satt i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet 2005–13.Ved stortingsvalget i 2009 fikk SV 6,2 prosent av stemmene og 11 mandater. Dette var en tilbakegang fra valget i 2005, da partiet fikk 8,8 prosent av stemmene. Stortingsvalget i 2013 ble et forventet nederlag for partiet.

  Fra wikipedia

 • Stortingsvalg 1945–

  Stortingsvalg 1945– er en oversikt over alle valg til det norske Stortinget etter andre verdenskrig.

 • Stortingsvalget 2009

  Stortingsvalget 2009 var et riksvalg i Norge, der det ble valgt delegater til Stortinget for perioden 2009–13.

 • Stortingsvalget 2013

  Stortingsvalget 2013 var et valg i Norge høsten 2013.

Mer om Stortingsvalget 2009 fra Vox Publicas arkiv