Stortingsvalget 2013

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: IKA Møre og Romsdal

  Stemmerettsjubileum

  Fra SNL

 • Stortingsvalget 2013

  Stortingsvalget 2013 var et nasjonalt valg i Norge der det ble valgt representanter til Stortinget for perioden 2013-2017.Valgdagen var 9. september 2013. Mange kommuner holdt også valg søndag 8. september.Valgdeltakelsen lå på 78,2 prosent, en økning på henholdsvis 1,8 og 0,8 prosentpoeng sammenliknet med valget i 2009 og valget i 2005. Totalt var det 3,64 millioner stemmeberettigede.

 • Norges politiske system

  Norges politiske system, eller styreform, er en samlebetegnelse for hvordan den norske staten er organisert og hvordan staten samhandler med det øvrige samfunnet.Norge er en enhetsstat. Det innebærer kort fortalt at den politiske myndighet ligger nasjonalt. Kommuner og fylkeskommuner har kun myndighet i den grad de får delegert slik makt av Stortinget.