Sylvi Listhaug

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sylvi Listhaug

    Fra SNL

  • Sylvi Listhaug

    Sylvi Listhaug er en norsk politiker fra Fremskrittspartiet. Listhaug var byråd i Oslo, deretter rådgiver i PR-bransjen, før hun i 2013 ble statsråd i Erna Solbergs regjering.Listhaug var landbruks- og matminister fra 2013 til 2015, da hun fikk en nyopprettet statsrådstilling som innvandrings- og integreringsminister og overtok ansvaret for innvandringsområdet i Justisdepartementet samt integreringsområdet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Sylvi Listhaug er odelsjente og oppvokst i Ørskog kommune, Møre og Romsdal, og er utdannet adjunkt fra Høgskulen i Volda i 2000.Sylvi Listhaug fikk fra første dag som statsråd stor oppmerksomhet, og mye kritikk, fordi hun bestemte seg for å hemmeligholde listen over kunder hun hadde hatt i stillingen som seniorrådgiver i rådgivningsselskapet First House.

  • Regjeringen Solberg

    Solberg-regjeringen ble dannet i 2013 og ledes av statsminister Erna Solberg. Regjeringen er en koalisjonsregjering bestående av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). Solberg-regjeringen har også blitt omtalt som den blå-blå regjeringen.Solberg-regjeringen tiltrådte etter stortingsvalget i 2013. Høyre fikk en oppslutning på 26,8 prosent; en fremgang på 9,6 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2009.