Terrorangrepet 22. juli 2011

Ana­ly­ser, debatt­ar­tik­ler, inter­vju­er og mer om ter­ror­an­gre­pet i Oslo og på Utøya.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • terrorangrepene i Norge 22. juli 2011

  Fredag 22. juli 2011 ble Norge rammet av to terrorangrep. Bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya var de verste terrorhandlingene i Norge etter andre verdenskrig.Til sammen 77 personer ble drept i angrepene. Mange ble hardt skadd, og det ble gjort enorme materielle ødeleggelser. Ettervirkningene for de berørte, i form av blant annet psykiske belastninger, er store.Gjerningsmannen bak begge terrorhandlingene var Anders Behring Breivik, som i dag soner en dom på 21 års forvaring..

 • Jens Stoltenberg

  Jens Stoltenberg er en norsk politiker fra Arbeiderpartiet og generalsekretær i NATO. Han var statsminister fra 2000-2001 og fra 2005-2013 i den rødgrønne regjeringen, til sammen ni og et halvt år. Han var leder i Arbeiderpartiet 2002-14.Stoltenberg var delansvarlig for det største valgnederlaget for Arbeiderpartiet i nyere tid i 2001, men han fikk også mye av æren for at Arbeiderpartiet i 2005 og 2009 vant valgene etter å ha tatt den historiske avgjørelsen om å regjere sammen med andre partier; Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. I 2013 tapte de tre regjeringspartiene valget og Stoltenberg gikk tilbake til Stortinget.I desember 2013 ble han utnevnt til FNs spesialutsending for klima. I 2014 ble Jens Stoltenberg utnevnt til ny generalsekretær i NATO, og han trakk seg deretter som partileder.

  Fra wikipedia

 • Minnesmerker over ofre for terrorangrepet 22. juli 2011

  Der er både nasjonale og lokale minnesmerker etter terrorangrepet 22.

 • PLIVO

  PLIVO (en forkortelse for pågående livstruende vold) er en prosedyre for samvirke mellom politiet, brannvesenet, redningstjenesten og helsevesenet ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer.

 • Utøykaia

  Utøykaia, også kalt «Thorbjørnkaia», er en kai ved Tyrifjorden i Hole.