Ungdom

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Musea i Nord-Østerdalen

  Ungdom

 • Bilde: Kildenett.no

  Ungdom på konsert

 • Bilde: Kildenett.no

  Ungdom på restaurant

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Ungdom på skitur

  Fra SNL

 • ungdom

  Ungdom, betegnelse på en egen livsfase mellom barndom og voksenliv.Avgrensning. Utenfor den vestlige kulturkrets kan overgangen fra barndom til en status som voksen være brå og direkte, ofte markert gjennom ulike ritualer. I den moderne vestlige verden blir ungdomsfasen gjerne oppfattet som en nokså lang periode hvor man i noen situasjoner tildeles den voksnes identitet og i andre barnets.

 • Røde Kors Ungdom

  Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Norges Røde Kors. Målgruppen er ungdommer mellom 13 og 30 år. Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral, og arbeider med humanitære utfordringer ungdom står overfor i Norge og internasjonalt. Røde Kors Ungdom er  underlagt Røde Kors-bevegelsens prinsipper.Leder er Charlott Nordström, som overtok etter Knut Johannes Sverre 8.

  Fra wikipedia

 • Grønn Ungdom

  Grønn Ungdom (GU) (nynorsk: Grøn Ungdom, samisk: Ruoná Nuorat, Kvensk: Vihriset Nuoret) er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne.

 • Ungdom

  Ungdom er tiden mellom da man slutter med å være barn og til man er blitt voksen.

 • Ungdom mot EU

  Ungdom mot EU (UmEU) Er en tverrpolitisk ungdomsorganisasjon som jobber aktivt med folkeopplysning og aktivisme for folkestyre, miljø og solidaritet, og mot norsk medlemskap i Den europeiske union.