' 
 
 
 
 

Ungdomsparti

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ungdomsparti

  Fra Virksomme Ord

 • Utenriks og innenriks kan ikke skilles

  Kjære Landsmøte - kjære partifeller! Siden jeg ble Utenriksminister har jeg opplevd mye for første gang. Nå gjør jeg det en gang til, og dette har jeg gledet meg til - å stå på talerstolen på et Landsmøte i Arbeiderpartiet.

  Fra SNL

 • Kristelig Folkeparti

  Kristelig Folkeparti, KrF, er et kristendemokratisk politisk parti i Norge. Partiet ble stiftet i 1933. Kristelig Folkeparti regnes som et ikke-sosialistisk sentrumsparti, bygd på et kristent verdisyn. Ungdomspartiet er KrFU.Partiet gjorde sitt beste valg noensinne i 1997 da det fikk 13,7 % av stemmene og 25 mandater på Stortinget. Dessuten fikk KrF regjeringsmakt og Kjell Magne Bondevik som statsminister.

 • Kristelig Folkepartis Ungdom

  Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) ble stiftet i 1946 og er KrFs ungdomsorganisasjon. KrFU har i en del internasjonale spørsmål inntatt mer radikale standpunkter enn KrF. I verdisakene, som er partiets viktigste saker, er ungdomsorganisasjonen nesten uten unntak på linje med moderpartiet.Emil André Erstad fra Radøy i Hordaland er fra 2013 leder i KrFU.

  Fra wikipedia

 • Liste over norske politiske ungdomsorganisasjoner

  En politisk ungdomsorganisasjon er en ungdomsorganisasjon som knytter seg til et moderparti.

 • Moderparti

  Et moderparti er i politisk terminologi det partiet som for eksempel et ungdomsparti eller en kvinneorganisasjon støtter.

 • Unga Sjálvstýri

  Unga Sjálvstýri (USJ) er ungdomsorganisasjonen til det sosialliberale partiet på Færøyene, Sjálvstýrisflokkurin.