' 
 
 
 
 

Ungdomsparti

Et moderparti er i politisk terminologi det partiet som for eksempel et ungdomsparti eller en kvinneorganisasjon støtter. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ungdomsparti

  Fra Virksomme Ord

 • Utenriks og innenriks kan ikke skilles

  Kjære Landsmøte - kjære partifeller! Siden jeg ble Utenriksminister har jeg opplevd mye for første gang. Nå gjør jeg det en gang til, og dette har jeg gledet meg til - å stå på talerstolen på et Landsmøte i Arbeiderpartiet.

  Fra SNL

 • Kristelig Folkeparti

  Kristelig Folkeparti, KrF, er et kristendemokratisk politisk parti i Norge. Partiet ble stiftet i 1933. Kristelig Folkeparti regnes som et ikke-sosialistisk sentrumsparti, bygd på et kristent verdisyn. Ungdomspartiet er KrFU.Partiet gjorde sitt beste valg noensinne i 1997 da det fikk 13,7 % av stemmene og 25 mandater på Stortinget. Dessuten fikk KrF regjeringsmakt og Kjell Magne Bondevik som statsminister.

 • Kristelig Folkepartis Ungdom

  Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) ble stiftet i 1946 og er KrFs ungdomsorganisasjon. KrFU har i en del internasjonale spørsmål inntatt mer radikale standpunkter enn KrF. I verdisakene, som er partiets viktigste saker, er ungdomsorganisasjonen nesten uten unntak på linje med moderpartiet.Emil André Erstad fra Radøy i Hordaland er fra 2013 leder i KrFU.

  Fra wikipedia

 • Liste over norske politiske ungdomsorganisasjoner

  En politisk ungdomsorganisasjon er en ungdomsorganisasjon som knytter seg til et moderparti.

 • Moderparti

  Et moderparti er i politisk terminologi det partiet som for eksempel et ungdomsparti eller en kvinneorganisasjon støtter.

 • Unga Sjálvstýri

  Unga Sjálvstýri (USJ) er ungdomsorganisasjonen til det sosialliberale partiet på Færøyene, Sjálvstýrisflokkurin.