Valgkamp

En valgkamp er en strid mellom flere kandidater eller partier om velgernes stemmer ved et valg. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Valgkamp

 • Bilde: Museum Nord

  Arbeiderparti valgkamp 1936?

 • Bilde: Musea i Nord-Østerdalen

  Valgkamp på Tynset

 • Bilde: Musea i Nord-Østerdalen

  Valgkamp på Tynset

  Fra Virksomme Ord

 • Valgkamp kan spille en avgjørende rolle

  1. Mangt og mye tyder på at stortingsvalget i år blir vårt vanskeligste valg siden 1930.

 • Venstres syn og Venstres opgaver

  Da venstre iår opstillet sitt valgprogram var det klart for dem som forberedte det - og det vandt også enstemmig tilslutning på landsmøtet - at hovedposten måtte gjelde gjenreisningen av landets økonomi og finanser. Den måtte med andre ord være en finanspost, og man satte denne post i en særstilling på programmet, idet man plaserte den i innledningen:

 • Vi har lykkes med vår politikk

  70-årene har gitt det internasjonale samfunn større bekymringer enn man på forhånd kunne forutse. Energikrisen i 1973-74 brøt inn i de vestlige lands økonomiske stilling på en dramatisk måte.

  Fra SNL

 • Presidentvalget i USA 2016

  Presidentvalget i USA 2016 ble avholdt tirsdag 8. november, samtidig med valg på hele Representantenes hus, en tredel av Senatet og en rekke verv i delstater og på lokalnivå.Det republikanske partiets kandidat Donald Trump med Mike Pence som visepresidentkandidat vant valget, og overtok da Barack Obamas presidentperiode utløp 20. januar 2017. Det demokratiske partiets kandidat var Hillary Clinton med Tim Kaine som visepresidentkandidat. President Barack Obama hadde sittet i to perioder og kunne etter grunnloven ikke stille til gjenvalg.Les mer om presidenten i USA.

 • USAs historie 1945-2001

  Ved slutten av andre verdenskrig stod USA igjen som en global supermakt, bare utfordret av Sovjetunionen. De to landene ble motstandere i en kald krig som kom til å vare i flere tiår. USA fortsatte sin økonomiske fremgang og forble verdens sterkeste økonomiske og militære makt inn i det 21. århundret.Innenlands opplevde store deler av befolkningen enorm velstandsvekst, men også økonomiske omveltninger og sosiale og kulturelle spenninger mellom befolkningsgrupper og mellom regioner.Les også om USAs historie før 1945Les også om USAs historie etter 2001.