Varsling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Varsling/verneutstyr

 • Bilde: Telemuseet

  Varsling/verneutstyr

 • Bilde: Telemuseet

  Varsling/verneutstyr

 • Bilde: Telemuseet

  Varsling/verneutstyr

  Fra SNL

 • varsling

  Varsling er det at noen, ofte en arbeidstaker, gjør oppmerksom på kritikkverdige forhold på en arbeidsplass, i en organisasjon eller lignende. Personen som varsler kalles gjerne varsler.Varslingen kan dreie seg om forhold som er i strid med lov, forskrift eller virksomhetens egne retningslinjer, eller som strider mot den alminnelige oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Eksempler på forhold det kan varsles om, er økonomiske misligheter, korrupsjon, seksuell trakassering eller rusavhengighet.Arbeidstakere har i følge arbeidsmiljøloven § 2 A-1 rett til å varsle om slike forhold.

 • alarmsystem

  Alarmsystem, alarmanlegg, benyttes for å varsle om en unormal situasjon. I industri og skipsfart er alarmsystemer mye brukt for å overvåke prosesser og maskiner slik at en operatør blir varslet om unormale tilstander. I dagligtale benyttes betegnelsen mest om elektroniske systemer for varsling av brann og innbrudd. En spesiell form for alarmanlegg er den såkalte trygghetsalarm, som benyttes av eldre og funksjonshemmede..

  Fra wikipedia

 • Signifikant bølgehøyde

  Signifikant bølgehøyde er et standard meteorologisk uttrykk som brukes for å angi høyden på havbølger, vanligvis notert Hs.

 • VIPS

  VIPS - Varsling Innen PlanteSkadegjørerer er et samarbeid mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning.

 • Varsler

  Varsler, eventuelt fløyteblåser (fra engelsk whistleblower), er et nyord i norsk som betegner en person som avdekker og varsler om kritikkverdige forhold eller ulovligheter i selskaper, organisasjoner eller offentlige institusjoner der vedkommende har vært eller er ansatt eller involvert.

Mer om Varsling fra Vox Publicas arkiv