Wikipedia

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Domkirkeodden

  Reistad

 • Bilde: Domkirkeodden

  KATHO

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Vilhelm av Oranien

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Alexander Farnese

  Fra SNL

 • Wikipedia

  Wikipedia, gratis tilgjengelig leksikon på Internett, opprettet 2001, grunnlegger Jimmy Wales. Offisiell utgiver er den ideelle stiftelsen Wikimedia Foundation med sete i Florida, USA. Nettleksikonet redigeres etter det såkalte wiki eller wikiwiki-prinsippet, det vil si at det står enhver fritt til å bidra med innhold, og til å redigere publisert innhold.

 • Angelsaksere

  Angelsaksere er en fellesbetegnelse på befolkningen i Storbritannia som var etterkommere av de germanske stammene som innvandret til Britannia fra Jylland og den tyske nordsjøkysten i annen halvdel av 400-tallet. Benediktinermunken Beda (ca. 673–735) nevner de tre folkegruppene som tradisjonelt regnes for å være angelsaksernes forfedre.Anglere, som antagelig kom fra Angeln i det moderne Schleswig-Holstein og bosatte seg i Northumbria, Mercia og East Anglia.Saksere, som kom fra områder i det moderne Nederland og Niedersachsen og bosatte seg i Essex, Middlesex, Sussex og Wessex.Jyder, som kom fra Jylland og bosatte seg i Kent og på Isle of Wight.Det er imidlertid mye som tyder på at Bedas skarpe inndeling ikke er helt presis fordi både frisere og frankere deltok i migrasjonen..

  Fra wikipedia

 • Wikipedia

  Denne artikkelen nevner Wikimedia eller et av Wikimedias prosjekter.

 • Wikipedia på engelsk

  Wikipedia på engelsk er den engelskspråklige utgaven av Internett-leksikonet Wikipedia.

 • Wikipedia på norsk

  Wikipedia på norsk var navnet på den norskspråklige utgaven av Wikipedia fra 2001 til 2005.

  Radioklipp

 • Dagsnytt Atten 1800

  Medv.: Dag Erik THORSEN (mv) Wikipedia som slagmark.

 • Dagsnytt Atten 1800

  Lomheim og Wikipedia Stadig flere nordmenn klikker seg inn på nettleksikonet Wikipedia når de er på jakt etter fakta.

 • Dagsnytt Atten 1800

  Wikipedia advarer.