Ytringsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Ytringsfrihet og pressefrihet

  Kjære alle sammen, Nå skal jeg få snakke til dere i omtrent 10 minutter. Jeg skal ytre meg om noe som berører oss alle, og som alle her har sterke og kanskje til og med motstridende meninger om.

 • Ytringsfrihet som en forutsetning

  Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyheter, Deres eksellenser, ærede gjester, mine damer og herrer, Tesen om "demokratisk fred" går ut på at demokratiet utgjør et effektivt vern mot krig og konflikt. Demokratier går ikke til krig mot hverandre, og - med noen få unntak - til krig i det hele tatt.

 • Medier for ytringsfrihet og demokrati

  President, Vi må la den siste tiden være en påminnelse om at ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet er helt avgjørende for et velfungerende samfunn. Dette er demokratiske verdier det er lett å ta for gitt i et land som Norge.

  Fra SNL

 • ytringsfrihet

  Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk.Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være.

 • diskriminerende og hatefulle ytringer

  Med diskriminerende og hatefulle ytringer menes ytringer som er straffbare fordi de har et kvalifisert krenkende innhold. Straffeloven § 185 slår fast at «Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen» på grunn av personens gruppebaserte tilhørighet. Gruppebasert tilhørighet kan for eksempel være hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller nedsatt funksjonsevne.

  Fra wikipedia

 • Anine Kierulf

  Ewa Anine Kierulf (født 3.

 • Norsk Forum for Ytringsfrihet

  Norsk Forum for Ytringsfrihet (forkortet NFY) ble etablert i 1995 av Den norske Forleggerforening som et uavhengig samarbeidsorgan for organisasjoner som arbeider for ytringsfrihet.

 • Ytringsfrihet

  Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.