Digitale drittsekker

Vi kan ikke over­late net­tet til folk som bru­ker det til å ter­ro­ri­se­re, true og for­føl­ge sine med­men­nes­ker, skri­ver Pål Hivand av egen smer­te­lig erfaring.