BIFF tar Litvinenko-saken

Doku­men­tar­fil­men «Opp­rør: Lit­vi­nen­ko-saken» føl­ger hoved­per­sonen tett de sis­te åre­ne av hans liv og byr også på inter­vju­er med folk på inn­si­den av de rus­sis­ke hem­me­li­ge tjenestene.