BIFF tar Litvinenko-saken

Doku­men­tarfil­men “Opprør: Litvi­nenko-sak­en” føl­ger hov­ed­per­so­n­en tett de siste årene av hans liv og byr også på inter­vjuer med folk på innsi­d­en av de rus­siske hem­melige tjenestene.